AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

En aquest apartat hi trobareu el formulari per demanar la subvenció.

Imprès normalitzat de sol·licitud (model 1).

Projecte de les activitats a subvencionar.

Dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció.

Les sol·licituds aniran signades pel representant legal de l’entitat.


Instància subvenció a una entitat