Emergències

Telèfon: 112

Bombers
Telèfon: 085

Atenció ciutadana
Telèfon: 012

Mossos d'Esquadra
Telèfon: 112

Urgències
Telèfon: 061

Biblioteca de Bellvís
Telèfon: 973 56 50 00

Llar d'infants
Telèfon: 973 71 63 12

Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Telèfon: 973 71 13 13

Llar de jubilats
Telèfon: 973 56 55 86

Escola "Joaquim Palacín"
Telèfon: 973 56 53 28

Col·lectivitat de Regants núm. 12
Telèfon: 973 56 50 25

Parròquia
Telèfon: 973 56 50 83

Farmàcia
Telèfon: 973 56 50 10

Dispensari mèdic Bellvís
Telèfon: 973 71 61 29

Dispensari mèdic Els Arcs
Telèfon: 973 71 63 69

C
ita prèvia visites mèdiques
Telèfons: 902 111 444 o 93 326 89 01

Jutjat de Pau
Telèfon: 973 71 60 01

CAP de Mollerussa
Telèfon: 973 71 11 64

Taxi Bellvís
Telèfon: 636 21 30 70

Funerària Bellvís
Telèfon: 606 42 40 07 / 669 89 36 82 / 669 89 36 81

Correus Bellvís
Telèfon: 973 71 63 72