1964. Pintar l'església parroquial A mitjans de setembre de l'any 1964 s'inicià per primera vegada el pintat de les parets del temple parroquial. L'obra fou encomanada a la Comissió d'Art Sacre de Barcelona, que presidia el Dr. Camprobí. Per estudiar el projecte in situ, fou enviat a Bellvís l'aparellador Sr. Jordi Cantó; l'execució de la pintura, al pintor Modest Batlle, de Barcelona. L'obra s'iniciava a mitjans de setembre i es donà per acabada el deia 20 de desembre del mateix any. Junt amb la pintura s'obriren els finestrals laterals i es reformà el rossetó, encomanant a la casa Oriach de Barcelona la construcció dels corresponents vitralls. Es obra també del Sr. Cantó els signes i la inscripció dels 15 misteris del Rosari que rodeja el sostre de les tres naus del temple. El cost total de l'obra fou de 506.245 ptes. 1965. Pila Baptismal Fou un donatiu de la Sra. Anita Camps i Capdevila. La dissenyà el Sr. Jordi Cantó de l'agrupació d'Art Sacre de Barcelona. 1968. Capella del Miracle El mes de juny de l'any 1968 s'inicià l'obra de reparació de la Capella del Miracle i s'acabà a finals del mateix any. Com a solució d'emergència, s'alçaren dos contraforts per apuntalar els angles posteriors de la capella; però amb el curs dels anys l'acció corrosible del salobre els anava fent ineficaços de tal manera que fins els mateixos fonaments, en aquells angles, es trobaven molt deteriorats. Es van reforçar amb formigó, tela asfàltica i amb materials anti-humitat; com també les parets, revestint-se la seva part baixa -interior i exterior- amb pedra apropiada, que pel seu exterior cedí gratuïtament el Sr. Ramon Valentines de Bellcaire i pel seu interior foren portades de La Panadella. El seu cost fou de 143.966 ptes. Cal fer notar que acabada la reparació de la Capella, la Cooperativa Agrària "Verge de les Sogues", de Bellvís, costejà e! pintat interior i exterior de la Capella. 1970. Capella del Santíssim El dia 5 de juny de l'any 1970, festa del Sagrat Cor de Jesús, feta l'exposició solemne i celebrat el mes del Sagrat Cor, es traslladà processionalment el Santíssim de l'Altar Major al sagrari de la nova Capella, celebrant la Santa Missa en el seu altar que, degudament facultat pel Sr. Bisbe havia sigut consagrat pel Sr. Ecònom. La capella ocupa el lloc del que era la sagristia vella; essent necessari obrir la seva entrada principal en la part que la comunica amb la corresponent nau lateral del temple. El cost total de l'obra sumà la quantitat de 136.799 ptes. 1973. Electrificació de les campanes Es procedí a l'electrificació de les mateixes l'any 1973. El seu cost fou de 74.984 ptes. 1992. Teulada L'any 1992 s'hagué d'arranjar la teulada. La major part de l'emvigat es trobava assetjat de tèrmics i notòriament malmès, cosa que feia més urgent la reparació. També el cimbori del campanar amenaçava desplomar-se. Tota aquesta obra d'envergadura, fou costejada per aportacions de l'Ajuntament, dels fidels i una bona subvenció de la Generalitat. El cost total fou de 6.301.732 ptes. 1994. Calefacció El mes de febrer de 1994 s'inicià la instal·lació de la calefacció. Oferí fortes dificultats. El Hoc idoni per la caldera era sota el Cambril, a un nivell de més de dos metres per sota el pis de l'Església. Això obligà a fer un túnel per davall de l'altar al llarg del presbiteri i seguir per la superfície de l'església fins a establir les reixes de sortida i de retorn de l'aire El cost total de l'obra fou de 3.570.590 ptes. 1998. Pintar el temple parroquial En reunió ordinària del Consell de Pastoral de la Parròquia reunit el 2 de setembre de 1998, presentat per la Comissió d'economia, es projecta pintar de nou l'església. S'aprova per unanimitat i s'encarrega a la mateixa Comissió de fer les gestions pertinents a fi de concretar l'empresa que ho portarà a terme junt amb la remodelació de la il·luminació. Després de feta la consulta de pressupostos es decideix encarregar l'obra de la pintura a Jesús Alzúria de Binefar i el de la il·luminació a Joan Torrent de Bellvís. Dirigeix les obres la decoradora Benita Arbelaiz de Sant Sebastià. S'inicien les obres de neteja de cornisses, pintura i il·luminació el 14 de setembre i finalitzen el 10 d'octubre. El dia 26 d'Octubre, festivitat de la Mare de Déu de les Sogues, Festa Major, se'n fa la inauguració oficial amb la presència del Sr. Bisbe d'Urgell, Joan Marti Alanis. El cost total de l'obra és de 3.798.333 ptes. S'ha finançat totalment amb aportacions dels fidels. 2000. Reforma total de la capella del Santíssim Aquest any 2000 es feu una reforma a fons d'aquesta capella habilitant-la per la pregària personal i comunitària dins el caliu de la intimitat i que invités al silenci i al recolliment. Es cobrir tot el sòl amb Sisal, parets i sostre amb parquet; baixant el nivell d'alçada i establint una il·luminació nova i pintura a tota ella. EI cost total puja a 2.247.152 ptes. S'inaugurà per Pasqua.